Warranter – Vad är det?

En warrant är ett konstruerat finansiellt instrument som säljs av banker och fondkommissionärer.

I sin enklaste form är warranter ett sätt att slå vad om vad kursen i ett underliggande papper – oftast aktier – kommer befinna sig inom en given tidsperiod.

Om du får rätt, får du en större summa tillbaka än du satsade, om du missar så förlorar du allt.

Summan du erhåller om du får rätt står i proportion till sannolikheten att du kommer få rätt dvs om det för tillfället ser ut som om marknaden eller aktien som warranten är utställd på kommer gå åt ett håll så ökar priset på warranten.

Exempel Warrant

Låt oss titta på ett fiktivt exempel som visar på principerna med handel i warranter.

En bank säljer warranter i ABC-företaget med löptid på 3 månader och lösenpris om 100 kr. ABC-företaget står idag i 95 kr och warranten kostar 10 kr st.

Vid köp av 10 st warranter är kostnaden således 100 kr (exkl courtage).

Om ABC-företaget på slutdatumet står i 120 kr, erhåller warrantägaren det som överstiger warrantens lösenpris minus kostnaden för warranten. Avkastningen på warranten blir således (20 – 10) = 10 kr eftersom warranten i vårt exempel kostade 10 kr och prisskillnaden mellan lösenpriset och nupriset på den underliggande aktien vid slutdatum var 20 kr.

Den procentuella avkastningen blir här alltså 100%. Vi satsade 10 kr/st och fick tillbaka insatsen + ytterligare 10 kr/st dvs 100%.

Det är just detta som gör att warranter blivit så populärt. Den till synes enkla förklaringsmodellen och höga avkastningen.

Risker med warranter

Det är viktigt att komma ihåg att riskerna med warranter, precis som med all annan derivathandel, är extremt stora. Låt oss se varför det är så:

En bank som ställer ut warranter gör så för att tjäna pengar. Det är en vinstgivande verksamhet för banken, annars skulle den sluta med att ställa ut warranter. Det kan tyckas mycket basalt men är väldigt lätt att glömma bort. Om ovanstående är sant så säger det sig självt att risken för den som sitter på andra sidan av kontraktet, är den som tar störst risk och sällan gör vinst.

Banken vet således att det är lättare att misslyckas med warrantköp/försäljning än för dem som utställare att lyckas tjäna pengar. Det är inget konstigt med det. Likt casinot som är värd för 21-spel osv vet banken att all bettingverksamhet – vilket warranter de facto är – är extremt lukrativ för verksamhetsdrivaren.

Kom ihåg att warranter är ett konstruerat instrument och har inget värde i sig. En aktie är en del av ett företag som har ett substansvärde. Det har inte konstruerade finansiella instrument av det här slaget.

De explicita riskerna med warranthandel är följande:

  • Det tas ut ett courtage vid köp och försäljning. Detta skall räknas in i break-evenpriset.
  • Om underliggande värdepapperet (aktien) inte når över break-evenpriset så har du förlorat allt du satsat. Till skillnad från aktier, där du sällan förlorar allt, så är nedsidan en total bortspolning av allt satsat kapital.
  • Försäljning i förtid kan innebära att du behöver sälja till market makern. Market makern, dvs den utgivande banken tar inga risker utan lägger sig lågt i sitt budpris.

Uppsidan med warranter är förstås att du med relativt liten insats kan göra – procentuellt sett – enorma vinster, om marknaden går åt det håll du satsat på. Dock är det fortfarande så att en vinst om 200-300% är reellt sett liten om du bara har råd att satsa en liten summa pengar.

Handel med warranter

Handel med warranter sker hos nästan alla större banker i Sverige. Hos några av onlinekommissionärerna kan man även där handla med warranter.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close