Terminer och Terminshandel – Så funkar det

En termin är ett kontrakt mellan två parter – vanligtvis en market maker och en positionstagare, privat eller institutionell.

Terminskontraktet ger köparen rätt att köpa det underliggande värdepapperet t ex Aktien, till det förutbestämda priset som terminen representerar.

Det som skiljer en termin från en option är att i terminshandel har båda parter skyldighet att fullfölja affären, samt att det inte finns någon annan premie eller kostnad med själva terminen annat än transaktionskostnad (courtage).

OMX-Terminer, terminshandel med index

Stockholmsbörsens huvudindex – OMXS30 – är ett instrument som ligger till grund för s k indexterminer. De fungerar på samma sätt som aktieterminer men ger en bredare bas att stå på i så måtto att man vid terminsköp i ett index satsar på hur marknaden som helhet skall gå i framtiden, inte en enskild aktie eller vara.

Låt oss säga att OMXS30 idag står i 1200. Vi kanske tycker oss se en vändning nedåt i sikte men vet inte vilken enskild aktie som kommer leda nedgången och vågar oss därför inte på en blankning i enskild aktie.

Då finns möjligheten att handla med terminer. I det här fallet skulle vi i så fall sälja en termin.

Ett exempel visar hur terminshandel i OMX-terminer går till:

  1. Vi säljer 1 termin för 1200.
  2. OMX faller den närmaste dagen till 1182.
  3. Vi köper 1 termin för 1182 och kan därför netta dessa mot vår tidigare sålda för 1200.

Låt oss gå igenom exemplet för att fullt ut förstå hur terminshandel fungerar.

En termin i OMX-index är värd 100 x Indexvärdet dvs i det här fallet 120 000 kr. En såld termin betyder således att vi åtar oss att på slutdagen sälja OMX för 120 000 kr.

När vi sålt en termin har vi två alternativ: antingen ligga kvar till slutdagen, eller köpa en termin i samma serie (s k netta) innan slutdagen.

I exemplet ovan valde vi att netta med att köpa en termin för aktuellt pris ur 1200-serien när den står i 1182.

Vi kan därefter behålla mellanskillanden.

Bra att känna till om terminer och terminshandel

Det man bör känna till om terminshandel är att det finns ett säkerhetskrav som OMX ställer på terminsinnehavaren. I skrivande stund är det 10% av det aktuella terminspriset dvs för att få köpa en termin för 1200 så krävs att du på kontot har 12 000 kr (100×1200/10).

En annan sak du som terminshandlare bör känna till är att risken med terminer är stor.

För varje punkt som OMX går upp eller ner, ändras värdet på en termin med 100 kr. En dag då OMX faller 20 punkter har värdet således förändrats på din termin med 2000 kr. Om du då köpt en termin för 1200, har du förlorat 2000 kr, i det fall du väljer att netta.

Glöm inte heller att all värdepappershandel kommer med transaktionskostnader. För derivat är det nästan alltid högre kostnad än courtaget på aktier.

Slutligen, kom ihåg att handla i ett instrument med god likviditet. Spreaden mellan köp och sälj blir annars så dålig så att hela din vinst kan i värsta fall ätas upp.

Undersök terminshandel med just din fondkommissionär närmare innan du bestämmer dig för att handla med terminer.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close