TA-Skolan Del 1: Barcharts

TA-Skolan Del 1

Barcharts är den vanligaste förekommande diagramformen som används i teknisk analys idag. Dels p g a sin enkelhet och dels för att den täcker in så mycket på en förhållandevis liten yta.

Barcharts refereras ibland till som stapeldiagram i svensk litteratur på området. Genom hela denna serie artiklar om teknisk analys kommer vi dock hålla oss till den engelska ursprungsbenämningen barcharts.

Ett barchartdiagram används för att visa prisutvecklingen på ett instrument såsom aktier över tid. Vanligast är dagsdiagram där en stapel, eller ”bar” om man så vill, åskådliggör dagshögsta och dagslägsta pris på aktien.

Den vänstra taggen eller piggen som sticker ut från stapeln utgör dagens öppningskurs. Den högra motsvarar dagens stängningskurs. (Se diagrammet nedan).

För vecko- eller månadsdiagram utgörs taggarna av veckans/månadens öppning resp. stängning.

Barchart under ytan

Barchart som visar Ericssons utveckling med såväl höga som låga staplar. Röda staplar indikerar minusdagar.

Vad är det då som är så bra med barchart? Jo, det är faktisk mer som visas i barcharts, och som kan komma till stor användning i teknisk analys, än vad som syns på ytan.

Ett barchart över priset på aktier visar dragkampen mellan de som vill att aktiens pris skall gå upp och de som vill att den skall gå ner. En hög stapel för en dag visar på stor aktivitet och en hård kamp mellan björnar och tjurar (från eng. bears and bulls) dvs de som tror att det skall gå ner och de som tror att det skall gå upp.

En hög stapel i barcharts visar också på en aktiv marknad och sammanfaller inte sällan med en stor volym i antalet avslutade affärer i aktien.

Sett över tid är det som trader med relativt kort tidshorisont klokt att gå in i marknaden när det är korta staplar och relativt god volym. Detta representerar ett – om än tillfälligt – konsensus om priset just då och man slipper risken att gå in på dagshögsta i en marknad som kan skilja på flera procentenheter om det vill sig illa.

En daytrader gillar höga bars/staplar. Ju högre desto svängigare handel och desto mer pengar kan man tjäna på dagsbasis i det papperet. Den typen av handel är dock mycket svår och inget vi kan rekommendera för nybörjaren.

Fördelar med barchart

Fördelarna med barcharts är således att det åskådliggör marknadstillstånd, kursspannet under dagen, samt utgör ett oslagbart underlag till att rita ut indikatorer och motstånds- och stödlinjer i diagram, på ett sätt som t ex en priskurva inte gör, då man missar absoluta toppar och bottnar i dylika diagram eftersom de inte visar intradagutvecklingen för aktiekursen.

Utöver de underliggande psykologiska faktorerna som avspeglas i ett barchart är det rent visuellt tilltalande att t ex som i diagrammet ovan åskådliggöra minus- och plusdagar i olika färger.

Vid sidan av barcharts finns även candlestick eller japanese candel stick charts som har en motsvarande uppbyggnad. Det är dock ämnet för en annan del av TA-skolan. I kommande delar av TA-skolan kommer vi nyttja såväl candlestick som barchart för våra diagram.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close