Affärsstrategi – Vad är det?

Affärsstrategi - En definition

Ett företag definieras som en organiserad grupp människor, eller ensam person, som handhar resurser och styr mot ett gemensamt mål.

Företag kan se olika ut i storlek, uppbyggnad, struktur osv men delar alla samma fundamentala grundprinciper om att förädla en vara eller tjänst för att ge intäkt till företaget.

Ett populärt sätt att beskriva ett företag och vad det består av är genom McKinsey’s så kallade 7S modell.

7S modellen (som är på engelska) stipulerar att ett företag består av Shared Goals, Strategy, Skills, Staff, Systems, Structure och Style.

Strategi – En definition

När vi nu etablerat vad ett företag är och på vika hörnstenar det vilar, låt oss titta närmare på en av de övre och viktigaste delarna som så ofta negligeras; strategi.

Med strategi avses ”sätt att mobilisera resurser för att uppnå framtida specifika och operationella mål”.

Det finns många populärvarianter av definition på strategi, däribland ”med rätt taktik vinner man slaget, med rätt strategi vinner man kriget”. Det visar vad strategi handlar om – långsiktig plan för att uppnå målet med affärsrörelsen.

Målet med en strategi – oavsett för vilken rörelse – är att utveckla ett hållbart övertag på konkurrenterna som ger långsiktiga övervinster som är tillräckligt stora för att kuna attrahera startkapital.

Strategi genom frågor

Som med det mesta annat här i världen är det ofta genom att veta vilka frågor som är de relevanta som man förstår vad ett ämne handlar om. Vad gäller strategi så är följande frågor viktiga, oavsett det gäller företags, produkt, eller organisationsstrategier.

  • Var är företaget på väg långsiktigt? (eller produkten om det är en produktstrategi man skall formulera)
  • Vilka marknader skall vi finnas på och vilka aktiviteter skall vi där delta i?
  • Hur kan vi bli bättre än konkurrenterna?
  • Vilka resurser behöver vi ha tillgång till för att kunna vara med i matchen?
  • Vilka externa faktorer behöver vi ta hänsyn till? Inverkan på oss?
  • Vilka förväntningar finns bland våra stakeholders?

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close