Microsoft Sharepoint – Vad är det?

OBS! Microsoft är inte förknippade eller associerade med denna artikel. Detta är en helt fristående recension av Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS).

Det är några år sedan nu Microsoft först lanserade sitt Sharepointkoncept. Microsoft Office Sharepoint Server, eller MOSS som det kallas av de som är savvy.

I år kom en ny version, Microsoft Sharepoint Server 2007, som agerar plattform för det communitykoncept som Microsoft vill möjliggöra med sin produkt.

Tillsammans med en knippe andra produkter ur Microsoftsviten möjliggörs en Facebook/MySpace-liknande tillvaro för anställda, samtidigt som informationen inom företaget skall bli mer lättillgänglig och möjlig att styra till rätt målgrupper.

Vad innehåller Sharepoint?

Ett konceptuellt schema över en MOSS-installationFör att fullt ut förstå vad Microsoft Office Sharepoint Server är för något, och att förstå drivkraften bakom produkten dvs varför Microsoft är så intresserade av att lansera MOSS, behöver vi först bli lite tekniska.

I diagrammet åskådliggörs arkitekturen som MOSS bygger på. Som synes är det föga förvånande bara Microsoftprogram som behövs för att kunna köra Microsoft Office Sharepoint Server 2007. Det torde visa på en del av entusiasmen som Microsoft själva har för sin produkt, då den bl a säkerställer försäljning av Win2003 Server som OS.

Vad får man då för funktionalitet med Microsoft Office Sharepoint Server?

I grund och botten tre saker:

  • Profilhantering
  • Portalfunktionalitet
  • Content Management (hantera innehåll på webben)

Profilhanteringen bygger på active directory, vilket säkert gör IT-teknikern glad då användarhanteringen inte behöver göras separat.

För användaren manifesterar sig detta som Facebook eller MySpace. Alla har sin egen sida, som både innehåller en privat vy med todolistor, kommentarer etc, samt en publik sida.

Den publika delen kan man, beroende på konfigurationen naturligtvis, lägga upp det man önskar för att presentera sig för sina kollegor. Allt från en blog till vad för kompetenser man besitter, fotoalbum osv. Med andra ord allt sånt man vant sig vid att kunna lägga upp i sin online community.

Portalfunktionaliteten i Microsoft Office Sharepoint Server är det som möjliggör att användarna i systemet kan lägga upp olika saker på ”sin” webplats. Olika portletter med funktionalitet om man så vill. Dokument, allmän information, manualer och andra beskrivningar – kort sagt all information ett företag vill göra åtkomligt –  åskådliggörs enkelt och snyggt.

Content Management delen hanterar sånt som vanligtvis är en arbetsam och jobbig del av webpublicering. Man behöver inte längre vara frontpagekungen för att kunna hantera information på nätet. Dokumenthantering, pulicering av texter/dokument, kommentarer, arbetsflöden, vem skall få se vad (vilken publik har detta dokument?) mm hanteras av Microsoft Sharepoint.

Omdöme om Sharepoint

Så hur bra är då sharepoint som communitybas och informtionssystem? Som med det mesta från Microsoft så fungerar installation och konfigurering smärtfritt. Så länge du inte vill göra något utanför den snitslade banan så är det mesta gjort med enkla knapptryckningar eller drag and drop.

Visuella teman byts enkelt ut, man kan m h a medföljande verktyg såsom Microsoft Sharepoint Designer, utan att koda göra sina egna mallar, funktioner och arbetsflöden (workflows).

Så långt allt väl.

Det är när man vill göra egna tillägg som kräver kodning som det blir lite svårare. Den kanske enskilt största kritiken mot Sharepoint som det är utformat idag är att man inte kan låta sina utvecklare utveckla egna moduler med mindre än att de måste jobba på en Windows 2003 Server instans med Microsoft Sharepoint installerat på den maskinen. Därtill läggs Microsoft Visual Studio (helst 2008) för att kunna jobba fram en egen sharepoint plugin.

Lösningen på detta möjliggörs med att köra virtuella servrar på utvecklarnas maskiner men den som nån gång har utvecklat själv vet med ens att det inte är en bra lösning.

En utvecklingsmiljö som kräver ett visst OS och en tung programvaruinstallation är inte nåt som sitter väl hos varesig IT-avdelningen eller utvecklare. Bättre lösning behövs.

Bra med Microsoft Sharepoint: Installation, kopplingen till Active Directory, ”allt sitter snyggt ihop”, enkel arbetsflödeshantering, enkel vanilla community för företaget

Mindre bra med Microsoft Sharepoint: Vi har inte hittat något bra sätt att arbeta med utveckling av egna Microsoft Sharepoint moduler (kallas WebParts). Det känns Microsoft missat poängen lite eftersom det som gjort communities så stort på nätet är just enkelheten att skriva plugins. Microsoft Sharepoint kommer inte med den enkelheten (inte vad vi kan hitta, och källor på nätet vittnar om samma sak).

Invändningen som ofta ges till detta klagomål är att man inte skall behöva koda i Sharepoint för att bygga på sin Sharepointinstallation. Vi tror dock att man alltid kommer vilja ha möjligheten att göra ändringar på sitt eget sätt och inte alltid inrättat enligt något förutbestämt mönster.

En annan mindre bra sak är att det krävs en mycket kraftfull burk för att få bra prestanda. Vår testinstallation gick smärtfritt men oj vad segt det går att köra det sedan.

Slutomdöme: Microsoft Office Sharepoint Server 2007 är förmodligen här för att stanna. Vi har svårt att se att Microsoft släpper detta potentiella guldägg då det drar med sig så många andra Microsoftrelaterade produkter som måsten för de som köper Microsoft Sharepoint.

Enkelheten att bygga ut Sharepoint behöver dock förbättras.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close