Kapitalförsäkring – Så funkar det

Den stora drivkraften bakom kapitalförsäkringar är det faktum att du som kund inte behöver skatta för den eventuella vinsten som de underliggande aktierna eller fonderna i din kapitalförsäkring ger dig.

Istället tas en schablonmässig skatt ut som motsvarar 27 % av den genomsnittliga räntan föregående år på det totala kapital som finns i din kapitalförsäkring, samt en avgift från din bank/mäklare.

Det är således mer fördelaktigt att ha ett aktieinnehav via en kapitalförsäkring, givet att man gör större vinst än den avgift + skatt man betalar.

Skillnad äga aktier direkt mot kapitalförsäkring

Sparande och PengarEn kapitalförsäkring kan se lite olika ut beroende på vem du köper den hos. En del banker och fondkommissionärer erbjuder t ex ett depåliknande upplägg där du kan handla aktier och fonder som i din egen aktiedepå, med den skillnaden att du inte blir ägarregistrerad.

Den största skillnaden ligger dock i att du inte äger rätt att dra av eventuella förluster. En kapitalförsäkring, som vid kraftiga övervinster kan ge avsevärt större totalavkasning jämfört med vanlig aktiehandel p g a att man som kapitalförsäkringsinnehavare inte behöver betala skatt vid realisering, ger inga möjligheter till avdrag vid förlust.

Skatten och fondkommissionärens/bankens avgifter kvarstår, oavsett vinst eller förlust på din kapitalförsäkring.

Förenklat kan man säga att kapitalförsäkring är ofta ett mycket bra alternativ i en börsuppgång, men avsevärt sämre alternativ i nedgång.

Kapitalförsäkring – kan vara kostsam

I dagsläget erbjuder många av Sveriges storbanker kapitalförsäkringar, eller kapitalförsäkringsdepå. Det du som kund bör undersöka innan du köper in dig i en kapitalförsäkring är vilka kostnader och eventuella minimibelopp som gäller.

I vissa fall förekommer såväl uttagsavgifter som förvaltningsavgifter. Det tillsammans med den schablonmässiga skatten utgör det belopp din vinst på kapitalförsäkringen måste överstiga för att det skall vara lönt att äga den. Undersök detta noga.

Vi vill inte ge något råd om huruvida man bör satsa på kapitalförsäkring, utan vill endast delge möjligheterna men även riskerna med kapitalförsäkring.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close