Vad är en hedgefond?

Ordet hedgefond betyder enkelt förklarat en fond som har för avsikt att ge riskfri avkastning. Hedgefonder var från början tänkt att agera mer eller mindre säkra investeringar då de ämnade säkra sitt innehav (s k ”hedga”) med att exempelvis ställa ut optioner på innehavda aktier för att på så sätt minska eller helt eliminera risken för investerarna.

Utmärkande för en hedgefond är att den ofta erbjuder en fast procentuell avkastning på insatt kapital. Oavsett börsutveckling erbjuds innehavaren X% i avkastning, att jämföras med när man i gamla tider hade pengar på bankbok, dock med större avkastningskrav och kostnader.

När det talas om hedgefonder i dagspress och andra media avses oftast hedgefonder i USA där de skiljer sig från vanliga fonder på det sättet att endast institutionella investerare får köpa andelar i dem. På detta sätt kan en hedgefond ställa sig vid sidan av de regleringsorgan som finns för finansmarknaden i USA.

Det kan förklaras genom att vi jämför hedgefonden med en nattklubb som kräver medlemskort och därmed kan sägas vara en privat fest varför t ex det offentliga rökförbudet kan kringgås. Man vill kunna kringgå eller slippa följa reglerna för fondmarknaden för att kunna handla i mer högavkastande finansiella instrument än vad reglerna för fondmarknaden annars tillåter.

I dagsläget brukar man allt som oftast dra alla privatägda institutionella fonder över en kam och kalla dem hedgefonder, även fast många av dem inte alls hedgar, eller skyddar, sina innehav. Det är bl a därför man, i turbulenta tider på finansmarknaden, hör talas om en eller flera hedgefonder som gått i konkurs.

Många hedgefonder har en hög tröskel för att få vara med dvs ett minimibelopp, samt en årlig avgift.

Exempel, hedgefond vs vanlig fond

HedgefonderI allmän uppgång på aktiemarknanden kan en vanlig fond krydda sitt innehav med att ge sig in på lite mer riskfyllda marknaden. Kanske nischar man fonden helt mot ett speciellt marknadssegment t ex Teknikfonder, IT-fonder etc.

Under samma rådanden står det en hedgefond fritt att handla vilka instrument som helst. I en uppgång kan man t ex köpa optioner, med eller utan underliggande innehav av aktier. Man kan köpa Indexterminer, ränteswappar. Ja, i stort sett vad som helst som finns att tillgå på finansmarknaden.

Under nedgång kan en hedgefond välja att blanka sitt innehav, vilket i korthet betyder att man lånar aktier som man sedan säljer för att köpa tillbaka vid senare tillfälle till ett lägre pris, lämna tillbaka aktierna och ta mellanskillnaden själv.

Många hedgefonder har en hög tröskel för att få vara med dvs ett minimibelopp, samt en årlig avgift, medan vanliga fonder ofta saknar minimibelopp och har istället en försäljningsavgift eller köpavgift.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close