Lär dig Digitalfoto – Mappis Digitalfotoskola Del 1

En bild skapas av att man släpper in ljus i kameran. Det kallas att exponera. Det är av största vikt att man exponerar rätt. Släpper man in för lite ljus blir bilden för mörk och släpper man in för mycket ljus blir bilden för ljus.

Många tror att problem av detta slag är lätt ordnat i ett bildbehandlingsprogram, men det är inte riktigt sant. För mörka bilder blir ofta brusiga och nyansfattiga när man ljusar upp dem och alltför ljusa bilder kan helt sakna teckning i vissa partier, som blir vad man kallar utfrätta.

Kvalitetsmässigt är det alltid bättre att ta en så rätt exponerad bild som möjligt redan från början (man kan tvista om vad en korrekt exponerad bild egentligen är,  fotografering är ju subjektivt, men det finns några rättesnören som kommer gås igenom här).

Det är alltid till syvende och sist fotografen som bestämmer vad som är ”rätt”. Med rätt kunskaper hanterar du det bättre själv, än att låta kameran bestämma i alla lägen. Då man använder automatiken bestämmer kameran över exponeringen och det går för det mesta bra, men det finns situationer där kamerans automatik är otillräcklig.

För den som vill kunna ta kommandot över kameran och själv kunna bestämma över exponeringen finns inga genvägar. Man måste lära sig tekniken bakom exponering och man måste öva på att ställa in kameran själv.

I Fotoskolan-serien går vi steg för steg igenom hur du lyckas bättre i din fotografering. Om du inte exponerar din bild bra spelar det ju tyvärr ingen roll hur fint och välkomponerat motivet är Detta är den absoluta grunden att börja med. Vi lägger emfas vid digitalfotografering, men principerna är desamma för analogt såväl som digitalt tagna foton.

Grundläggande Exponeringskunskaper

Exponering handlar om att låta rätt mängd ljus träffa filmen eller sensorn och beror av tre faktorer:

  • Slutartid: Tiden man låter ljuset strömma in i kameran.
  • Bländare: Storleken på den öppning man släpper in ljuset genom.
  • ISO-tal: Ljuskänsligheten hos sensorn eller filmen.

Om rätt mängd ljus släpps in i kameran blir bilden rätt exponerad. Den blir klar och färger återges som du såg dem. Den får god teckning i alla delar från bildens ljusaste delar till de mörkaste.

Ett bra sätt att kontrollera om du exponerat rätt är att studera bildens histogram. Fotograferar du digitalt är detta lätt. Det finns ofta som funktion i kameran (Titta i din kameramanual.). Du kan också studera histogrammet i ditt bildbehandlingsprogram.

Normalt Histogram

I bliden ovan syns ett histogram för en bra exponerad bild. Tonomfånget sträcker sig över hela intervallet från svart till vitt utan att några toner gått förlorade.

Histogrammet visar hur bildens toner fördelar sig från mörkaste svart till ljusaste vitt. Normalt sett vill man ha ett histogram som sträcker sig från svart till vitt, sen kan ju fördelningen av toner däremellan se olika ut beroende på motivet.

Ljusa bilder har sin tyngdpunkt till höger i histogrammet. Mörka bilder har sin tyngdpunkt till vänster. En hög stapel allra längst ut till vänster (svart) eller allra längst ut till höger (vitt) är inte bra. Då har vi förlorat teckning i bilden.

Delar av bilden som är vita utan teckning brukar man säga är utfrätta. Vissa kameror varnar för detta direkt på displayen. Använd den möjligheten om du har den. Med hjälp av kameran kan man omedelbart få svar på om exponeringen är korrekt och korrigera exponeringen och ta en ny bild om det skulle behöva

För att få rätt exponering gäller det att veta hur ljusförhållandena är på platsen. Kameran har en inbyggd ljusmätare för att ta reda på detta. Fotografer använder också ofta en separat ljusmätare som ger större flexibilitet i hur ljuset mäts. Kamerans ljusmätare är dock ofta fullt tillräcklig för normala ändamål.

Utifrån den uppmätta ljussituationen föreslår kameran sedan en korrekt exponering. Antingen använder du automatiken och låter kameran bestämma slutartid, bländare, och ISO-tal eller så bestämmer du själv en eller flera av dessa parametrar med ledning av kamerans mätning.

Underexponering

Släpper du in för lite ljus blir bilden för mörk. Den blir underexponerad. Du får dålig teckning i bildens mörkaste delar som kanske blir brusiga eller helt svarta.

Underexponering

Ovan syns ett histogram som visar att bilden är underexponerad. Man kan se i histogrammet för bilden att nästan halva tonomfånget är outnyttjat. Några riktigt ljusa toner finns inte alls i bilden. Den här bilden går dock att korrigera i ett bildbehandlingsprogram så att den blir godtagbar.

Underexponering korrigerad i bildhanteringsprogram

Ovan syns en bild av histogrammet efter korrigering av bilden. Man kan se i histogrammet att tonerna i bilden nu sträcker sig från svart till vitt, vilket oftast ger bäst resultat. Nackdelen är dock att en del toner gått förlorade, vilket de vita mellanrummen i histogrammet visar. Bättre alltså att exponera rätt från början!

Överexponering

Släpper man in för mycket ljus blir bilden för ljus. Den blir överexponerad. De ljusaste delarna i bilden blir i värsta fall utfrätta, det vill säga helt vita och saknar teckning. Det går inte att se några detaljer eller att återskapa nyanser i utfrätta delar av en bild.

Histogram över överexponerad bild

Histogrammet i bilden ovan visar en överexponerad bilds utseende.  Det saknas mörka toner i bilden och himlen saknar teckning och är helt vit. Man kan se en lång stapel längst till höger i histogrammet som symboliserar det helt vita.

Överexponerad bild, försök till fix

Bilden går inte att korrigera! Det går inte att få tillbaka teckning i det som blivit helt vitt. Det förblir helt vitt även om övriga delar av bilden ser bättre ut efter korrigering.

Den här första lektionen har vi gått igenom grundläggande exponering. I nästa kapitel av digitalfotoskolan kommer vi gå mer in på vad slutartid, bländare och iso-väljaren har för inverkan på hur dina digitalfoton till slut kommer att se ut.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close