Blankning – Så funkar det

Sälja aktier man inte äger - blankning

I och med att aktiehandel blivit något som görs med några enkla knapptryckningar på datorn, oavsett du är hemma, på jobbet eller ute på resa, har fler verktyg för att tjäna pengar blivit tillgängliga för privatpersoner.

Ett sådant ”verktyg” är möjligheten att blanka aktier.

Blankning avser i korthet en aktivitet där en person lånar ett visst antal aktier och sedan säljer dem, för att efter ett tag köpa tillbaka dem och lämna tillbaka dem till den som lånade ut dem.

Hur kan detta ge vinst? Detta förutsätter att aktien i fråga tappar i pris. Vi tar ett exempel.

  1. Person A lånar 1000 st aktier i ett specifikt företag t ex Ericsson, från sin mäklare (mäklaren organiserar en utlåning av aktierna)
  2. Person A ger i uppdrag att omedelbart sälja aktierna för 25 kr/st.
  3. Person A får pengarna för försäljningen, 25,000 kr minus courtage.
  4. En vecka senare (behöver inte vara en vecka, kan vara kortare eller längre) har Ericsson gått ner 1 kr varför Person A ger i uppdrag att köpa 1000 st aktier.
  5. Person A betalar 24,000 kr plus courtage och lämnar igen de lånade aktierna till sin mäklare.
  6. Person A har nu 1,000 kr minus courtage för två affärer kvar I vinst. Därtill tillkommer även en räntekostnad som mäklaren vanligtvis tar ut i samband med utlåning av aktier.

Ovanstående exempel visar hur blankning går till. Nyckelorden här är dock risk och dolda utgifter. Låt oss undersöka kostnadsposterna i blankning (kan variera):

I exemplet ovan finns 2 st courtage som äter av vinster på ursprungliga 1,000 kr. Mer realistiskt är alltså att tro att personen som blankar i exemplet ovan har 800 kr kvar.

Därtill kommer också en räntekostnad för de lånade aktierna. Räntan varierar beroende på vilken mäklare som gör affären, men inte helt otroligt är att ytterligare 50-100 kr försvinner, och den ursprungliga vinsten är nu nere kring 700 kr.

Alternativ till Blankning

Blankning är riskfyllt. En börs som vänder upp när du blankat kostar dig dubbelt eftersom räntan för de lånade aktierna tickar vid sidan av förlusten av en uppgång.

Det är också svårt att blanka eftersom det krävs ett relativt stort kapital för att inte hela vinsten skall ätas upp av courtage och ränta.

Då blankning onekligen är ett mycket riskfyllt sätt att tjäna pengar på en börsnedgång, finns alternativ i form av blankningsbaserade fonder. Utdbudet av dylika fonder i Sverige är begränsat. De vanligast förekommande i sammanhanget är XACT Bear funds som hanteras av Handelsbanken och handlas som aktier via din fondkommisionär eller mäklare.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close