Arbitrage – Fungerar det i verkligheten?

Arbitrage är en finansiell term som i ordets strikta mening avser en möjlighet att ”låsa in” en affär som drar nytta av två eller fler marknaders olikheter i prissättning.

Det är själva definitionen av arbitrage.

I vissa fall ser man ordet arbitrage använt aningens lösare i meningen att innefatta all form av riskfri och omedelbar vinst.

Arbitrage möjliggörs alltså av att lagen om en vara måste ha ett och samma pris, oavsett marknad, har åsidosatts.

En vara som är exakt kopierbar kan, oavsett marknad, i teorin aldrig säljas för olika pris eftersom det då går att köpa från den marknad där det lägre priset råder och sälja samma vara på den marknad där det högre priset råder.

I verkligheten säljs ibland t ex samma värdepapper för marginellt olika pris vilket berättigas av att t ex courtage eller andra transaktionskostnader utplånar eventuella arbitrageförsök.

Arbitrage – Ett teoretiskt exempel från valutamarknaden

För att förstå vad arbitrage kan följande extremt förenklade exempel tas i beaktning:

GBP/USD prissätts till £0.50

USD/EUR prissätts till $1

EUR/GBP prissätts till €2.10

Under följande helt osannolika, men för vårt exempel förklarande, omständigheter kan vi alltså köpa 1 GBP för 2 USD, samtidigt som vi säljer 1 GBP för €2.10 samtidigt som vi kan köpa $2.10 för våra €2.10.

Genom en sådan trefaldig transaktion skulle man alltså kunna låsa in en säker vinst om €0.10 per utförd transaktion.

Låt oss ta det igen, från början.

Vi började med 2 dollar. Köpte en brittisk pund. (enligt första stipulerade pris om att en dollar är värd en halv pund). Vi sålde vårt pund för 2.10 Euro enligt tredje stipulerade pris ovan. Vi avslutade affären med att köpa dollar för alla våra euro och då dollarn enligt andra stipulerade pris ovan är 1 Euro, får vi 2 dollar och 10 cent för våra 2.10 euro.

Gör vi sedan om affären så tjänar vi ytterligare 5 cent per satsad dollar dvs 2 dollar gav oss 10 cent.

Denna typ av arbitrage brukar i läroböcker kallas för triangelarbitrage och är extremt sällsynt på dagens marknader.

Just detta exempel händer således nästan aldrig i verkligheten. Men går det då att utföra arbitrage på dagens marknader? Låt oss undersöka förutsättningarna för arbitrage på dagens penningmarknad.

Arbitrage i praktiken

Som redan beskrivits är triangelarbitrage något av en teoretisk dröm och inte så sannolik i verkligheten.

De arbitragetillfällen som finns i praktiken innefattar oftast nyttjande av olika typer av terminskontrakt, som tillsammans med försäljning eller köp av den underliggande varan eller värdepapperet utgör en möjlig säker vinst. Det är svårt och kräver kännedom och teknik.

Liksom all annan form av sökande efter heliga graal, vilket arbitrage i praktiken kan sägas vara, uppstår lätt myter om olika typer av arbitragetillfällen. Ett sådant är att köpa och sälja varor på olika auktionssiter för att på så sätt låsa in vinsten i form av mellanskillnaden. Det går under namnet sniping, eller sniper arbitrage.

Ett annat mytomspunnet sätt som börjat växa fram under senare år, framför allt sedan brokerutbudet på FOREX dvs valutamarknaden formligen exploderat, är arbitrage mellan handlare.

Det förklaras enligt följande:

En valutahandlare har konto hos två eller flera FOREX-brokers. Med hjälp av dator eller genom att ständigt sitta och hålla ögonen på bid och ask-priset för en och samma valuta hos respektive broker, kan tillfällen uppstå där en skillnad i pris mellan broker A och broker B på en valuta som kan nyttjas.

Handlaren köper således valutan i fråga hos Broker A (till det lägre priset) och säljer samma valuta hos Broker B (till det högre priset) och har på så sätt låst in ett arbitrage.

Arbitrage är således något sällsynt på dagens marknader, även om affärer som närmar sig arbitrage ibland kan fås till med hjälp av terminskontrakt eller andra former av finansiella derivat.

Finansiell teori talar ibland om absolut arbitrage kontra relativt arbitrage och avser då den form av arbitrage vi beskrivit ovan som varande absolut arbitrage medan affärer där man med mycket lite risk eller ”nästan” låst in en vinst ses som relativt arbitrage.

OBS! Arbitrage är något som privatpersoner sällan eller aldrig kan åstadkomma. Ge dig inte in i FOREX-handel som amatör.

Mappis.se tar inte ansvar för huruvida ovan nämnda exempel är applicerbara eller ens tillåtna på marknaden.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close