Aktieobligationer – Vad är det?

Vad är egentligen en aktieobligation? Hur fungerar det med löptider, köp och försäljning? I tider då banker och fondkommissionärer skapar nya spännande placeringsalternativ såsom kapitalförsäkringar och aktieobligationer gäller det att håla sig informerad om villkoren.

En aktieobligation är en konstruerad form av sparande. I korthet går det ut på att låta ägaren få en trygghet i form av känd maxförlust, dvs du vet på förhand hur mycket du kan förlora av ditt insatta kapital. Aktieobligationen låter också innehavaren ta del av de eventuella vinsterna som blir av kursutvecklingen i de aktier/fonder som ingår.

Aktieobligation ses ofta som en trygg form av sparande just p g a den kända risken, redan på förhand. Det allra vanligaste upplägget innebär att du som sparare binder ditt kapital under en viss tid t ex 2 år. Under den tiden placeras dina pengar i aktier eller fonder som aktieobligationen har som inriktning. Om placeringarna som banken gjort ger vinst, tilldelas du en del av vinsten (en kvot satt på förhand) samt det kapital du satte in från början, minus den avgift banken tar.

Det finns oftast ett stort utbud av aktieobligationer med olika inriktningar, precis som fondutbudet hos storbankerna idag; Indien, Kina, Japan, eller Sydamerika.

Vanligtvis finns perioder under vilka de olika bankerna, exempelvis Nordea, SEB och Handelsbanken, erbjuder Aktieobligationer. Eftersom det är förknippat med en löptid försöker man samla inköpen till en speciell startpunkt, precis som obligationer köps med start och sluttidpunkt.

Aktieobligation – ett exempel

Ett fiktivt exempel skulle kunna se ut såhär:

Vi köper en aktieobligation till det nominella värdet om 10000 kr. Bankens avgift (courtage) utgör 2%. Därutöver finns ingen risk. Vid slutdatum erhåller vi 10000 kr + eventuell avkastning som bankens placerare lyckats göra på vår aktieobligations innehav. Den delen måste också beskattas. Bankernas courtage varierar. Undersök vad din bank har för avgifter på sina aktieobligationer innan du bestämmer dig.

OBS! Vårt exempel är fiktivt, det kan skilja sig från bank till bank, men redogör för huvudprincipen hur aktieobligationer fungerar.

Genom att använda denna site godkänner du att vi använder cookies Läs mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close